Turneringer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser for Grimstad Golfklubb


Følgende regler gjelder for Grimstad Golfklubb, med mindre annet er bestemt i bestemmelser for den enkelte turnering. Turneringer avvikles i henhold til siste vedtatte golfregler fra the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, samt vedtatte lokale regler for Grimstad Golfklubb.

For all turneringsvirksomhet gjelder: 
 • Golfreglene og regler for etikette
 • Handicapbestemmelsene
 • Regler for amatørstatus
 • NIFs bestemmelser om doping
 • NIFs formålsparagraf om alkohol

1. Turneringsledelse

Turneringskomiteen utpeker en ansvarlig turneringsledelse til hver turnering. Terminliste med ansvarlig turneringsledelse er oppslått på klubbens tavle og klubbens hjemmeside.
Den ansvarlige turneringsleder avgjør alle tvilsspørsmål og tvister vedrørende anvendelse av golfreglene og de lokale regler. Har det av turneringsledelsen eller turneringskomiteen blitt utpekt en dommer, så avgjør dommeren alle tvister vedrørende anvendelse av golfreglene og de lokale regler.

2. Påmelding

18 hulls turneringer

Påmelding til klubbens 18 hulls turneringer starter normalt 10 dager før turneringen, og gjøres på golfbox. Frist for påmelding vil normalt være kl. 22:00, 2 dager før turneringen. Oppslaget i Golfbox skal inneholde opplysninger om turneringsform, eventuell deltakerbegrensing, turneringsdato og starttidspunkt. Turneringsledelsen kan gjøre unntak for senere påmeldte.
Ved 18 hulls turnering må spilleren registrere seg senest 30 minutter før sin starttid.

9 hulls turneringer

Til klubbens 9 hulls turneringer (og andre spesielle turneringer) er det påmelding i Golfbox. Frist for påmelding vil normalt være kl.15:00 på dagen turneringen starter. 1 time før start generes startliste og betalingen i kiosken åpner.

3. Andre bestemmelser i turnering

1) Ved registrering i alle turneringer, skal gyldig Golfkort fremvises.

2) Greengaffel skal alltid medbringes.

3) I klubbturneringer kan gjestespillere delta med tillatelse fra turneringsleder.

4) TL bestemmer i hvert tilfelle bruk av golfbil.

5) For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstand ved å bruke utstyr som bare måler avstander. Hvis spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc., bryter spilleren regel 14-3 uavhengig av hvorvidt slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.

6) Straff for brudd på regel 14-3: Matchspill og slagspill: Diskvalifikasjon

7) Droppesone på hull 5 gjelder ikke i turneringer.

4. Avmelding

Avmelding til 18 hulls turneringer skal rettes til ansvarlig turneringsleder, senest 1 time før turneringsstart. Ved senere, eller ingen avmelding, kan turneringsleder kreve at startkontingent blir betalt, hvis ikke oppgitt grunn kan godtas av turneringsleder. Uteblivelse uten grunn og avbrutt turnering uten gyldig melding direkte til turneringsledelsen, medfører skriftlig advarsel ved første forseelse. Ved andre forseelse rapporteres det til hjemmeklubbens styre, som har myndighet til evt. å iverksette irettesettelse eller straff.

5. Avlysning

Gjennomførelse av en turnering krever minst 10 deltakere. Turnering kan også avlyses hvis baneforholdene er slik at spill, vurdert av turneringsledelsen, ikke er mulig, eller at værforholdene er slik at turneringsavvikling ikke er forsvarlig (for eksempel torden). Ved midlertidig avbrudd i spillet, varsles dette ved flere korte lydsignaler. Stopp spillet og avvent beskjed.

6. Klasseinndeling

Hvis ikke annet er bestemt for den enkelte turnering, avvikles turneringene med følgende klasseindeling:
9 hulls turneringer:
Kl. 1: Hcp +8,0 – 9,9
Kl. 2: Hcp 10,0 – 17,9
Kl. 3: Hcp 18,0 – 26,9
Kl. 4: Hcp 27,0 – 35,9
Kl. 5: Hcp 36,0 – 54,0


18 hulls turneringer:
Kl. 1: Hcp +8,0 – 9,9
Kl. 2: Hcp 10,0 – 17,9
Kl. 3: Hcp 18,0 – 26,9
Kl. 4: Hcp 27,0 – 35,9
Kl. 5: Hcp 36,0 – 54,0


Kl. 1 og 2 spiller netto slagspill – Max hullets par + 5.
Kl. 3, 4 og 5 spiller Stableford.
Unntak: Klubbmesterskapet.


I turnering med færre enn 6 deltakere i en klasse, kan den bli slått sammen med annen klasse. Dette bestemmer turneringsleder i den enkelte turnering.
Unntak: Klubbmesterskapet.


Spillerens Hcp ved påmelding vil ikke være avgjørende for hvilken klasse spilleren blir plassert i. Er spillerens Hcp endret seg innen turneringens start, vil spilleren bli satt i korrekt klasse. Spilleren skal i turneringen naturligvis spille på sitt endrete hcp. I turnering som går over flere dager, er spillerens hcp ved start første turneringsdag gjeldende i hele turneringen. Spillerens hcp blir regulert etter hver hcp tellende turnering av TL i Golfbox. Enhver avbrutt runde uten gyldig grunn, vil medføre en oppjustering av hcp.
Ballene skal i utgangspunktet settes sammen med spillere med forskjellig hcp. Dette reguleres av TL.

7. Øvelse på banen

På dagen for 18 hulls turnering, er spill på banen før spillerens start, forbudt. Det samme gjelder spill på banen mellom 2 runder, selv om neste runde foregår den påfølgende dag. Overtredelse medfører diskvalifikasjon, jfr. Regel 7 – 1.b.
Dette gjelder ikke for matchspill eller 9 hulls turnering.

8. For sent til start

Hvis en spiller kommer til sitt startsted, klar til å spille, innen 5 minutter etter sin starttid, og det ikke foreligger omstendigheter som berettiger å oppheve diskvalifikasjonsstraffen i samsvar med regel 33-7, er straffen i match: tap av første hullet og i slagspill: 2 slag, i stedet for diskvalifikasjon.

9. Telekommunikasjonsmidler

Mobiltlf. og lignende som medtas av spiller eller hans caddie, får ikke avgi lyd under pågående runde. Ved første forseelse gis en advarsel. Straff ved andre forseelse er to straffeslag i slagspill, i match tap av hullet. Straff ved tredje forseelse er diskvalifikasjon.

10. Avgjørelser ved like resultat

Matchspill: En konkurranse som ender med likt resultat, skal spilles videre hull for hull inntil en side vinner et hull. Sudden death skal starte på det hullet hvor konkurransen begynte. I en handicap konkurranse skal handicapslagene fordeles som i den første runden.
I slagspill: Hvis to eller flere deler førsteplassen i en scratch slagspill konkurransen, skal det spilles en hull for hull play-off (sudden death) for å kåre en vinner. Dette gjelder bare førsteplassen. De øvrige rangeres likt. Hvis to eller flere står likt i en handicap slagspill konkurranse, skal spiller med lavest spillehandicap gå foran. Hvis fremdeles likt resultat avgjøres rekkefølgen slik: Beste siste 36, 18, 9, 6, 3, og 1 hull etter scorekortets rekkefølge, deretter loddtrekning.

11. Premiering

18 hulls turneringer premieres normalt med 1/3.
9 hulls turnering – premie til de 3 beste i hver klasse. Ved sammenlagt premiering av spill på flere 9 hulls turneringer (eks. SKALAHUS Cup) vil det bli premiering på 1/3 av deltatte spillere i hver klasse.

Gavekort utstedt til og med august må brukes inneværende år.

12.Klubbmesterskapet:

Det vil bli kåret klubbmester i følgende kategorier:
 • Herrer: 36 hull
 • Damer: 18 hull
 • Junior herrer:  18 hull
 • Junior damer:  18 hull
 • Senior herrer 50+: 36 hull
 • Senior damer 50+: 18 hull
 • Eldre Senior Herrer 65+ 18 hull
 • Eldre Senior Damer 65+ 18 hull
Det spilles brutto slagspill. En deltaker kan delta i flere klasser.  Det betales en turneringsavgift for hver klasse en deltaker deltar i.  
En forutsetting er at det i kategorien må være minimum 3 deltakere.
I tillegg vil det bli kåret en Klubbmester i Stableford over 18 hull første spilledag.

13. Juniorturneringer:

1) Caddieforbud i juniorturneringer

I turnering for juniorer gjelder caddieforbud. Det gis normalt ikke dispensasjon. For varig skade/sykdom, kan dispensasjon vurderes. Unntak: I junior lagturnering kan deltakere på samme lag gå caddie for hverandre. Lagkapteinen kan være caddie for spillere på laget.
Straff for brudd på bestemmelsene: Diskvalifikasjon.

2) Motordrevet tralle

I turnering for juniorer gjelder forbud mot bruk av motordrevet tralle. Straff for brudd på bestemmelsene: Diskvalifikasjon.

3) Røyking og snusing

I turnering for juniorer er det forbud for juniorer/caddie å røyke eller å bruke snus under en fastsatt runde. Straff for brudd på bestemmelse: Diskvalifikasjon.

14. Andre turneringer

1) Klubbmesterskap Match

Det avholdes en turnering for å kåre en klubbmester i matchspill.

2) SKALAHUS Challenge

 • Spilles på torsdager med en vår og en høst cup.
 • De 4 beste resultatene i en klasse teller sammenlagt.
 • Tilleggs OoM bruto slag for klasse 1 og 2
 • Spilleren kan velge å spille en turnering i klassen spilleren først spilte i, dersom endring av handicap har medført endring av klasse. Det er spillerens ansvar å meddele dette ved påmelding til turneringen.
 • Ved lik score i sammendraget, er det spillerens hcp ved den første turneringen i denne klassen som teller.
 • Man kan spille  på dagtid. Markør må også spille SKALAHUS Challenge. Betaling og scorekort legges i egen konvolutt i kiosken eller postkassen.
 •  

4) Damegolfen

Spilles tirsdager kl. 11:00. Sammenlagt premiering i forbindelse med siste turnering vår og høst. Alle må spille på eget hcp, også klubbhandicap.

5) Rema 1000 Myrene Champions Cup

Rema 1000 Myrene Champions Cup konseptet er en sammenlagt OoM bestående av seks  innledende 18-hullsturneringer.
1) REMA 1000 Myrene Mulligan,
2) Slag/stblf turnering 29/Mai
3) Par Scramble turnering 11/Juni
4) Grimstad Open,
5) KM-Herrer/damer
6) REMA 1000 Cut.

Etter seks spilte turneringer, vil 1/3 av spillerne gå videre til REMA 1000 Myrene – Final.

I finalen vil det bli tildelt ekstra mottatte slag utifra plasseringen på Order of Merit:
1: +5 slag
2,3,4: +3 slag
5,6,7: +2 slag
8,9,10: +1 slag


Alle klubbens medlemmer kan delta, men det er en handicapgrense på max 36,0. Hvis noen med høyere handicap ønsker å delta, så spiller de med hcp 36,0. Deltakerne har fullt spillehandicap, og det konkurreres kun i en klasse (nettoklasse).

Spillerne er ikke nødt til å spille alle turneringene. Det er spillerens totale poengsum etter de seks innledende rundene som avgjør videre deltakelse. Poengsystemet er likt det de bruker på PGA-Tour. Eks. Vinner av en 18-hullsturnering får 500 poeng, andreplass får 350 poeng, tredjeplass 250 poeng osv.

Pris: NOK 300,- for deltakelse i OoM, spillerne må betale turneringsavgift som vanlig i for det 6 turnerneringene.
Hele påmeldingsavgiften til OoM går tilbake til 1/3 av deltakerne, premiesjekk fra proshoppen i Grimstad GK.


Premiering 1/3 av antal deltakerne.

Påmelding før første turnering,REMA 1000 Myrene Mulligan,  i proshoppen i Grimstad GK for deltakelse i cupen. Her må deltakerne betale avgiften Påmelding til hver turnering gjøres i Golfbox.

6) Andre klubbturneringer

Se oppslag eller Golfbox for nærmere opplysninger.

7) Startavgifter

 • SKALAHUS Cup: 100,-
 • 18 hulls turneringer: 150,-
 • Klubbmesterskapet 150,- (inkludert stableford klasse) pluss 100,- per klasse en deltar i,  
 • Grimstad Open: 200,-
 • Junior ½ startavgift
 • Kaffe og vaffel inkludert så sant det er praktisk mulig. Unntak: KM Match, Grimstad Open og KM.
 • Premiering straks resultatet foreligger

8) Spilleformer, spilletyper og spillemåter henvises til Reglene 2-3 og 29-33.

15. Forpliktelser

Klubbens turneringer gjennom sesongen må gi tilskudd til klubbens drift, gjennom å levere et overskudd både fra enkeltturneringer og cuper.
Kravene under gjelder for alle typer turneringer.
1) Serier som arrangeres (som årets SKALAHUS Cup) skal levere et overskuddsbidrag til klubben på min 20 % av startkontingenten.
2) Andre enkelt turneringer skal levere et overskuddsbidrag til klubben på min 20 % av startkontingenten.
3) Sørlandstour og NSG turneringer er ikke medregnet i punkt 1 og 2.
Utover dette må det avklares med turneringsleder og styret.
Turneringsutvalget
Revidert 20/02/2022

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her