Trenerens side

AVTALEVILKÅR VED BESTILLING AV KURS ELLER PROTIME

AVTALEVILKÅR VED BESTILLING AV KURS ELLER PROTIME

1. Innledning
Ved bestilling av kurs eller protime via Golfbox/proplanner aksepterer bestiller denne avtalen. Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom bestiller og G Golf AS.
Ved bestilling av kurs eller protime er det påkrevd med forhåndsbetaling.
Angrerettloven kommer ikke til anvendelse, jf. angrerettloven § 22 bokstav m. Det forhåndsbetalte refunderes ikke og bestillingen kan ikke endres, utover i de tilfeller som fremgår av denne avtalen.

2. Refusjon
G Golf AS refunderer det som er forhåndsbetalt dersom:
• driving range stenges eller det foreligger andre forhold hos treneren som medfører at bestilt protime eller kurs blir avlyst.
Beslutning om å stenge driving range fattes av klubben når dette finnes nødvendig av hensyn til anlegget, spilleres sikkerhet eller offentlige pålegg eller råd. Driving rangen kan bli stengt eller gjenåpnet på kort varsel. Beslutningen formidles enten på stedet, på klubbens nettsider eller som melding til den enkelte spiller.

3. Endring av bestilling
Protimer kan endres, men ikke mer enn to ganger. Retten til å endre tiden forutsetter melding til treneren senest 24 timer før oppsatt protime. Kurs kan endres tilsvarende dersom det er satt opp tilsvarende kurs frem i tid der det er ledig plass.

4. Ansvar
De alminnelige erstatningsregler gjelder for golfspill. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for sine handlinger og skal opptre aktsomt og hensynsfullt overfor sine medspillere og omgivelser (forbipasserende, naboeiendommer, klubbens eiendom osv.)

5. Kontakt
Dersom du har spørsmål, klager eller andre henvendelser, ta kontakt med:

G Golf AS
Org. nr. 927409844
v/Gordon Murray
Telefon: 98 45 64 90
E-post: heigordon@hotmail.com

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her