Nyheter

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Av: Admin  |  Publisert: 3. november 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Styret innkaller til ekstra ordinært årsmøte i Grimstad Golfklubb tirsdag 21. november kl. 1800 i Iglandstua.

Agenda:
1. Styret ønsker å endre praksis for fastsettelse av kontingent.
I dag har vi en ordning der vi  fastsetter kontingenen for neste år. Styret ønsker å fastsette kontingenten for inneværende år. Dvs at årsmøtet i 2024 fastsetter kontingenten for 2024.
I vedtektene våre står det: Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og Green fee, eller gi fullmakt til å fastsette Green fee.
Det er ikke nevnt hvilket år vi skal fastesette kontingent for. Styrets oppfattning er da at vi ikke trenger en vedtektsendring, bare en ny praksis.
 
2. Oppheving av vedtaket om kontingent fastsatt av årsmøtet i 2023.
Styret foreslår at årsmøtet i 2024 fastsetter nye kontingenter for 2024.
Det ble fastsatt kontingent for 2024 på årsmøtet i 2023. Styret ønsker å oppheve dette vedtaket, og foreslår at årsmøtet i 2024 fastsetter kontingenter for 2024. Dette for at vi skal være tettere på prisstigning og innflasjon.

Konsekvensen av dette er at medlemmene ikke vet hvilken kontingent som blir for kommende år, og vil etter NIFs lov ikke få anledning til å melde seg ut etter at nye kontingenter fastsettes. Praksis i Grimstad Golfklubb blir at medlemmer som ønsker å melde seg ut pga nye kontingenter vil få anledning til dette så lenge de ikke spiller på banen etter at kontingenten er satt, det året de melder seg ut.
 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her