Banen

Lokale regler på Grimstad gk

Banens grenser (A – 1)
Hvite staker og/eller hvite spraylinjer definerer banens grenser

Straffeområder (Regel 17) (B-1)
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Fritak på motsatt side av rødt straffeområde (B-2)
Når en ball sist krysset grensen til det røde straffeområdet på hull 5/14, har spilleren en ekstra fritaksmulighet og kan med ett straffeslag droppe en ball på motsatt grense av straffeområdet. Se forslag lokal regel B-2.1 for detaljer om hvor ballen droppes.

Droppsoner (E-1)
Som en ekstra fritaksmulighet for det røde straffeområdet eller for uspillbar ball, fra utslag på hull 5/14 er, ved å legge til ett straffeslag, kan en spiller droppe en ball i droppesonen foran straffeområdet. Droppesonen er et rektangel markert med hvite linjer. Droppesonen er et fritaksområde etter Regel 14.3. Gjelder ikke i turneringer.

Som en ekstra fritaksmulighet, når en ball spilt fra 47-utslag på hull 7/16, krysser inn i straffeområdet før droppesonen er, ved å legge til ett straffeslag, kan en spiller droppe en ball i droppesonen etter straffeområdet. Hvor droppesonen er et rektangel markert med hvite linjer, og er et fritaksområde etter Regel 14.3.

Spilleforbudsområder (E-8)
Områder definert av blå staker med hvit topp er et spilleforbudsområde. Fritak uten straff må tas etter regel 16.1f

Unormale baneforhold og flyttbare hindringer (F-1)
A) Grunn under reparasjon
1. Områder merket med blå staker og /eller med hvit linje.
2. 
Maurtuer i generelt område.
3. 
Fjell i dagen i områder klippet i fairway høyde eller lavere.
4. 
Steinfylte dreneringsgrøfter.

B) Uflyttbare hindringer
5. Steinmurer og steingjerder.
6. 
150 metersmerker og andre avstandsmerker.
7. 
Alle veier, dreneringskummer og alle deler av vanningsanlegg.

Fritak kan tas uten straff etter Regel 16.1.
Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.

Lokale bestemmelser
Det er ikke tillatt å lete etter eller hente baller på dyrket mark. Brudd på bestemmelsen kan medføre bortvisning.

Alle avstandsangivelser er til senter av greenen.

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her