Banen

Lokale regler på Grimstad gk

Lokale regler for Grimstad Golfklubb
Gjelder fra 1. januar 2023

A-1   Banens grenser

Utenfor banen er definert av hvite staker og hvite linjer.

B-1   Straffeområder

Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

B-3   Provisorisk ball for ball i et straffeområde

Hvis en spiller ikke vet om deres ball er i straffeområdet på venstre side hull 2/11, og høyre side hull 5/14 og7/16, kan spilleren spille en provisorisk ball etter regel 18.3, som er modifisert på følgende måte:

Ved spill av den provisoriske ballen kan spilleren bruke slag-og-lengde fritaksmuligheten (se regel 17.1d(1)), fritak i flagglinjen (se regel 17.1d(2)) eller, hvis det er et rødt straffeområde, sideveis fritaksmulighet (se regel 17.1d(3)). Hvis en droppesone er tilgjengelig for dette straffeområdet (se mal lokal regel E-1), kan spilleren også bruke den fritaksmuligheten.

Så snart spilleren har spilt en provisorisk ball etter denne regelen, kan de ikke bruke andre muligheter etter regel 17.1 relatert til den opprinnelige ballen.

I å avgjøre når den provisoriske ballen blir spillerens ball i spill eller hvis den må eller kan bli oppgitt, gjelder regel 18.3c(2) og 18.3c(3) unntatt at:
 • Når opprinnelig ball er funnet i straffeområde innen tre minutter letetid: Spilleren kan velge enten å:
  • Fortsette å spille den opprinnelige ballen som den ligger i straffeområdet, i hvilket tilfelle den provisoriske ballen ikke må spilles. Alle slag med den provisoriske ballen før den ble oppgitt (inkludert slag slått og alle straffeslag kun ved spill av den ballen) teller ikke, eller
  • Fortsette å spille den provisoriske ballen, i hvilket tilfelle den opprinnelige ballen ikke må spilles.
 • Når opprinnelig ball ikke er funnet innen tre minutter letetid eller det er kjent eller så godt som sikkert at den er i straffeområde: Den provisoriske ballen blir spillerens ball i spill.
Straff for brudd på lokal regel: Generell straff

E-8    Spilleforbudsområder

Området definert av med blå staker med hvit topp, er et spilleforbudsområde som behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudsområde må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.

E-10   Beskyttelse av nyplantede/unge trær

De unge trærne identifisert med støttepinner mellom hull 2 og 3, mellom hull 3 og 9, høyre side hull 3 og langs hull 3 mot treningsområde, er spilleforbudsområde:
 • Hvis en spillers ball ligger hvor som helst på banen unntatt i et straffeområde og den ligger på eller berører et slikt tre eller et slikt tre påvirker spillerens planlagte slagstilling eller område for planlagt sving, må spilleren ta fritak etter regel 16.1f.
 • Hvis ballen ligger i et straffeområde og et slikt tre påvirker spillerens slagstilling eller område for planlagt sving, må spilleren ta fritak etter regel 17.1e.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

F-1    Unormale baneforhold, uflyttbare hindringer og integrerte gjenstander

Grunn under reparasjon (GUR)
 • Alle områder merket med blå staker eller med hvit linje.
 • Steiner i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere.
 • Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
 • Steinfylte dreneringsgrøfter.

Integrerte gjenstander
 • Ledninger og andre gjenstander festet til trær.

Uflyttbare hindringer
 • 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.

F-17   Alle veier og stier er hindringer

Alle veier og stier på banen, selv om de ikke har kunstig overflate, anses som uflyttbare hindringer, hvor fritak uten straff kan tas etter regel 16.1.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Lokale bestemmelser

Det er ikke tillatt å lete etter eller hente baller på dyrket mark. Brudd på bestemmelsen kan medføre bortvisning.
Alle avstandsangivelser er til senter av greenen.

 

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her